» Jaunumi

Jaunuma pirmais piemērs - sistēmas iespējas
Jaunumu/ziņu tipa izvadi jebkurā nodaļā - tas ir, iespēja jebkurā nodaļā materiālus ievietot ar ievadu, un tikai uzspiežot “Skatīt vairāk” atveras pilnais materiāls. Šo iespēju - vai materiālus rādīt kā parasti, vai kā "jaunumu" tipa izvadus - var administrācijā ieslēgt/izslēgt jebkurai nodaļai.

Skatīt vairāk ...
Jaunuma otrais piemērs. Jaunumus var ievadīt ar ievada bildi, vai bez tās.
Otrā jaunuma ievads
Skatīt vairāk ...
Trešais jaunums (jaunumu / ziņu ievietošanas piemēri)

Skatīt vairāk ...